صنعت بهامین تبریز

تاریخچه

شرکت صنعت بهامین تبریز با اتکال بر عنایات الهی و هدف تسریع امر استاندارد سازی واحدهای تولیدی کشور و نهایتا رونق اقتصادی صنایع و تامین حقوق مصرف کنندگان و با پشتوانه ١٥ سال سابقه مدیریت در صنایع مختلف اعم از قطعات خودرو، لوازم خانگی، لعاب و رنگ ، جوش و جوشکاری و بعد از اخذ پروانه کارشناسی استاندارد از سازمان ملی استاندارد در سه موضوع : 
١-    آموزش و ترویج 
٢-    تدوین استاندارد های ملی 
٣-    نظارت بر اجرای استاندارد در سال ١٣٩١ تاسیس شد. 
این شرکت در سال ١٣٩٣ به عنوان مرکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد موفق به اخذ تأییدیه گردید.
مرکز آموزشی همکار صنعت بهامین تبریز آمادگی خود را جهت انعقاد قراردادهای برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز صنایع، کارخانجات و متخصصان در زمینه های گوناگون علمی، فنی، اداری، حسابداری و .... اعلام می دارد.
شرکت صنعت بهامین تبریز با توجه به سابقه درخشان خود در زمینه مشاوره به شرکتهای متقاضی اخذ نشان استاندارد ، آماده همکاری و ارائه هرگونه مشاوره می باشد