صنعت بهامین تبریز

گواهی coc

طبق قوانین کشور عراق ورود هر کالا به کشور عراق منوط به اخذ مجوز از سازمان مرکزی استاندارد و کنترل کیفی عراق است که اخیرا دستورالعملی تجاری در این زمینه تدوین شده و به شرکای تجاری این کشور ابلاغ گردیده است. 

بر این اساس به منظور تطبیق محموله صادراتی با شرایط فنی و استانداردهای عراق، مجوز بازرسی فیزیکی از محموله صادر و بعد از بررسی های لازم مجوز انطباق برای صدور کالا به عراق داده می شود. 

این شرکت آمادگی دارد، برای تولیدکنندگان و صادر کنندگان محترم که قصد اخذ مجوز صادرات کالا به کشور عراق را دارند، مشاوره عالی ارائه دهد.