صنعت بهامین تبریز

9001

استاندارد جهانی برای مسئولیت پذیری اجتماعی : 
ایزو26000 مسئولیت اجتماعی را به شرح زیر بیان می کند: 
مسئولیت یک سازمان از تاثیرات تصمیمات و فعالیت های خود بر جامعه و محیط از طریق رفتاری شفاف و اخلاقی ، سازمان های واقع در هر نقطه دنیا و سهامداران وذینفعان آنها، آگاهی مناسبی نسبت به مزایای رفتارهای اجتماعی پیدا کرده اند. هدف مسئولیت اجتماعی کمک به توسعه ی پایدار می باشد. ایزو26000 ، راهکاری را در زمینه اصول اساسی مسئولیت اجتماعی ، مسائل و موضوعات مرتبط با مسئولیت اجتماعی و روش های ادغام و تلفیق و تبدیل رفتار مسئولیت اجتماعی به راهکارها ، سیستم ها، اقدامات و فرآیند های سازمانی ارائه می نماید. 
ایزو26000 توسط چه کسانی ابداع گردید؟ 
ایزو 26000 توسط کمیته مسئولیت اجتماعی ISO/TMB ایجاد شده است. این استاندارد با مشارکت کارشناسانی از بیش از 90 کشور و 40 سازمان بین المللی و منطقه ای درگیر در جنبه های مختلف مسئولیت اجتماعی ، ایجاد شده است. 
مزایا و مسئولیت اجتماعی برای یک سازمان: 
مسئولیت اجتماعی ، مزایای احتمالی بیشماری را برای یک سازمان در پی دارد. این مزایا و منافع عبارتند از : 
* ترغیب به تصمیم گیری آگاهانه تر بر اساس شناخت بهتر از انتظارات و توقعات جامعه، فرضهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی ( نظیر مدیریت بهتر خطرات و تهدید قانونی) و تهدیدها و خطرات مرتبط با عدم مسئلیت اجتماعی 
* بهبود اقدامات مدیریت بحران (تهدید) سازمان 
* افزایش شهرت سازمان و افزایش اعتماد عمومی 
* افزایش رقابت سازمان با رقبای خود که شامل دسترسی به وضعیت مالی و شریک ممتاز می باشد 
* بهبود و ارتقای رابطه سازمان با سهامداران خود و ظرفیت آن برای ابتکار و نوآوری ، از طریق ارائه دیدگاه ها و نگرش های جدید و تماس با طیف متنوعی از سهامداران 
* افزایش وفاداری ، صداقت و روحیه کارمندان ، ارتقای ایمنی و سلامت کارگران زن و مرد و تاثیر مثبت بر توانایی استخدام ، ترغیب و ایفای کارمندان 
* صرفه جویی حاصل از بهره وری و راندمان منبع، کاهش مصرف انرژی و آب ، کاهش ضایعات ، بازیافت محصولات فرعی با ارزش و در دسترس روز افزون به مواد خام 
* افزایش اطمینان پذیری و عدالت در معاملات از طریق امور سیاسی مسئولانه ، رقابت منصفانه ، و فقدان (عدم) فساد و رشوه خواری 
*جلوگیری یا کاهش تعارضات احتمالی با مشتریان در زمینه محصولات یا خدمات 
* کمک به دوام بلند مدت سازمان از طریق افزایش تداوم منابع طبیعی و خدمات محیطی 
* کمک به تولید کالای عمومی و تحکیم جامعه و نهادهای مشتری